Nyheter

Nyheter fra Polyfiber og andre prosjekter som inspirerer.

Polyfiber støyskjerm på nye E18

February 14, 2012

I tilknytning til ny E18 på strekningen Sky – Langangen, utenfor Larvik, vil PolyFiber levere og montere sammen med anleggsgartner Håkonsen & Sukke AS våre standard støyskjermer, som er beskrevet til anlegget.

I forbindelse med avkjøringene fra den nye E-18 blir det i disse dager montert 2 meter høye PolyFiber støyskjermer. Løsningen vil skjerme naboer for støy fra denne nye veistrekningen og gi et bedre bomiljø.

Den nye strekningen er planlagt åpnet til sommeren i år, og vil være et nytt steg for en mer effektiv trafikkavvikling ned mot Telemark og Agder-fylkene.

Se bilder

Enkel avskjerming

Det er et voksende behov for en enkel og lett avskjerming mot innsyn og en usjenert terrasse.  Et økende antall boliger med varmepumper har også blitt en kilde til ekstra støy og naboklager.

Vår enkle løsning med nye PolyFiber avskjerming kan også anvendes som terrasse-adskiller mot nabo i rekkehus.

”Den Variable” Avskjermingen bygges sammen av moduler på h182cm x 170cm bred eller h92cm x 170cm bred mellom stolpene og leveres som byggesett.  Tilhørende stolper må bestilles separat, enten med fotplate for montasje på fast underlag – som murkant eller terrassegulv, eller som stolper for montasje i mark.

Se flere bilder

Se flere nyheter >