Nyheter

Nyheter fra Polyfiber og andre prosjekter som inspirerer.

Polyfiber støyskjerm på nye E18

February 14, 2012

I tilknytning til ny E18 på strekningen Sky – Langangen, utenfor Larvik, vil PolyFiber levere og montere sammen med anleggsgartner Håkonsen & Sukke AS våre standard støyskjermer, som er beskrevet til anlegget.

I forbindelse med avkjøringene fra den nye E-18 blir det i disse dager montert 2 meter høye PolyFiber støyskjermer. Løsningen vil skjerme naboer for støy fra denne nye veistrekningen og gi et bedre bomiljø.

Den nye strekningen er planlagt åpnet til sommeren i år, og vil være et nytt steg for en mer effektiv trafikkavvikling ned mot Telemark og Agder-fylkene.

Se bilder

Se flere nyheter >