Nyheter

Nyheter fra Polyfiber og andre prosjekter som inspirerer.

Bærekraftig skog – Branntekniske klassifikasjon – Algevekst resistent

March 12, 2012

Polyfiber har mottatt sertifikatene som en del av våre bestrebelser for å markedsføre våre PolyWood produkter som tilfredsstiller de krav som er satt av EU og som også er implementert i Norge.

– Branntekniske krav: Vår leverandør har testet våre WPC-materialer og mottatt serfikatet i henhold til DIN EN 13501-1 Class E, som tilsvarer norsk norm B-s3-d0 (Ut1) og branntekniske krav knyttet til bygninger i TEK10 (overflate- og kledningskrav).

– Bærekraftig skogbruk: Skogen blir forvaltet med hensyn til at grunnlaget for vedvarende bruk av skog og skogressursene blir tatt vare på. Polyfiber WPC-paneler blir produsert med fiber fra Bærekraftig skog.

– Dokumentasjon algevekst (basidimycetes):
Test av våre WPC-materialer viser i hht DIN ENV 12038 (Durability of wood and wood-based products determining the resistance against wood-destroying fungi). Testen er delt opp i 5 holdbarhetsklasser, hvor Polyfiber terrasseplanker fra NATURinFORM er tildelt beste holdbarhetsklasse – Nr.1 Very durable.

Klikk her for sertifikater

Våren står foran trappen

Bygg denne gangen med PolyFiber vedlikeholdsfrie terrassebord!

Våre terrasseplanker er spesielt tatt frem for anvendelse i områder med stor grad av fuktighet. Bryggeanlegg, båtstiger, bryggeskjørt og lignende forhold hvor avrenning er viktig.

Konstruksjonen gjør at vann ikke samler seg i terrasseplanken.

Kvaliteten på terrasser, uteplasser og bryggeanlegg kan vesentlig forbedres ved bruk av WPC terrasseplanke – en vedlikeholdsfri, stabil løsningen uten flis i føttene.

Se bilder

Se flere nyheter >