Nyheter

Nyheter fra Polyfiber og andre prosjekter som inspirerer.

Trivsel med redusert støynivå og flere farger

January 26, 2015

Hyggelig støyskjerm for barnehage, ansatte og naboer.

Våre PolyFiber Støyskjermer er testet på nytt ved ett annerkjent testlab (MFPA Leipzig GmbH) i Tyskland. Våre opprinnelige tester (1999) ved Statens Provningsanstalt i Borås er nå foreldet.

Tester iht DIN EN 1793-2 (Road Traffic Noice Reduction Devices) bekrefter at våre standard støyskjermer gir en lydreduksjon med

DLR = 26dB

Se mer informasjon om støy og generelle krav i henhold til retningslinnjer T-1442.

Se foto fra Sandnes og andre støyskjermer som viser hvor elegant en støyreduksjon kan gjennom føres med vinduer og farger – stabilt og vedlikeholdsritt.

Prosjektering av en støyskjerm vil ta tid, kontakt med kommunen, planlegging av profil, støymålinger og godkjennelser fra «bygg og anlegg». Ta gjerne kontakt med oss om dette og vi skal gi nødvendig bistand for å gjennomføre et prosjekt.

Se flere nyheter >