Nyheter

Nyheter fra Polyfiber og andre prosjekter som inspirerer.

Effektivt tiltak mot lokal støy

October 8, 2015

På Budal ved Tjøme har kommunen utbedret bussholdeplassen. Både for trafikantenes sikkerhet og for å skjerme lokale boliger for støy. Stoppestedet har spesielt mange av- og påstigning av barn og ungdom som skal ut på stedets feriekoloni.

Støyelementene i skjermen har en rustrød farge, som står godt til fargene i den lokale bebyggelsen. Kommunen har benyttet granitt støttemur på stedet.

Gravearbeide, stensetting og arondering er gjort av Arnadal Anlegg AS, med Rambøll som rådgivende ingeniører.
Monteringen er utført av våre montører. Boltefestene er gyset fast i granitt-blokkene for feste av mastefoten til våre aluminiums H-master.

Resultatet har blitt et flott og integrert prosjekt som alle kan være stolte av.

Se flere nyheter >