Avskjerming og Gjerder

 Inhägnad, avskärmning, staket och avskiljare kan lösas på en mängd olika sätt med systemprodukter,
där man utnyttjar fördelarna med POLYPLANK®-profilerna. Skrapning, målning eller lasering behövs inte.
Det behövs inget underhåll mer än högtryckstvätt var femte år. Vårt material tål fukt och möglar inte.
Vi lämnar 25 års garanti mot röta på våra PolyPlank-profiler.
Samtliga system är flexibla och vi anpassar oss till förutsättningarna på plats.
Samtliga ingående detaljer är återvinningsbara.
Våra standardfärger, som du kan få på alla systemlösningar, är: faluröd, vit, gul, svart, grå och grön.

PolyPlank_Produktkatalog_2018

Bilder