Polyfiber Støyskjerm modulsystem

Miljøet blir stadig mer belasted på grunn av støy og støv. Noe av problemet kan reduseres ved installasjon av vedlikeholdsfrie støyskjermer.

Vårt modulbaserte støyskjermsystem er EPD-godkjent, og tilfredstiller alle krav fra EPD Norge.

Polyfiber støyskjermer har flere gode bruksområder – blant annet en sterk reduksjon av lydgjennomgang, også om det er støy fra to retninger. Dette kan være lokal tungindustri kombinert med trafikkstøy.

Våre Polyfiber Støyskjermer er testet på nytt ved et annerkjent testlab (MFPA Leipzig GmbH) i Tyskland. Våre opprinnelige tester (1999) ved Statens Provningsanstalt i Borås er nå utgått.

Tester i henhold til DIN EN 1793-2 (Road Traffic Noice Reduction Devices) bekrefter at våre standard støyskjermer gir en lydreduksjon med

DLR = 26dB

Les vårt informasjonsark Nyttig informasjon om STØY og om våre Polyfiber Støyskjermer om generelle krav i henhold til retningslinjer T-1442.

Prosjektering av en støyskjerm kan noen ganger ta tid; kontakt med kommunen, planlegging av profil, støymålinger og godkjennelser fra «bygg og anlegg». Ta gjerne kontakt med oss om dette og vi vil gi nødvendig bistand for å gjennomføre et prosjekt.

Vi tilbyr Polyfiber støyelementer i et utvalg standard farger. Fargene kan kombineres for å bryte det monotone i lange støyskjermer, som oftest i brun impregnering. Installasjonene framstår som friskere og gladere, og kan bidra til å gi anlegg en sterkere identitet.

I produksjon av våre støyelementer blir materialet (WPC = WoodPlasticComposite) gjennomfarget og fargen vil dermed holde seg stabil. Vår konstruksjon er i tillegg vedlikeholdsfri og trenger ingen ny maling. Polyfiber støyelementer er UV-bestandige.

Vårt firma leverer Polyfiber profiler for løsninger for avskjerming av støy og innsyn.  En støyskjerm må kunne tilpasses de lokale forhold med hensyn til terrenget, høyde og nivåforskjeller. Innfelte vinduer og ønsket farge leveres etter avtale. I samarbeide med Mona Mek AS i Mysen produserer vi en rekke aluminiumsprofiler (stolper, fundament, forsterkninger) slik at vi tilbyr komplette løsninger, ferdig tilpasset for rask montering.

Til vinduer anvender vi polykarbonat i en utførelse som er UV-bestandig og ikke lar seg knuse eller ødelegge.

AutoCad-tegninger av aktuelle detaljer leveres i prosjekteringsfasen.

Monteringsanvisning leveres med løsningen.

Om ønsket kan vi påta oss komplett montasje på ferdig støpte fundament med egne montører.

 

Profil: 0474-P-U (37 x 140 mm)
Støyskjerm

Forrige bilde Neste bilde