Om WPC – EPD

WPC er et miljøvennlig materiale produsert med fiber fra furu og/eller gran sammen med ny Polymer plast (PEHD) og utvalgt resirkulert, ren industriell plast. (70% trefiber / 30% polymer plast)

Polyfiber, et EPD-deklarert Støyskjerm modulsystem

En EPD (Environmental Product Declaration, ISO 14025, EN 15804) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

Ved å sammenligne miljøregnskapet når en støyskjerm skal prosjekteres vil Polyfiber støyskjermsystem være et riktig miljøvalg. Vår EPD vil gjøre det enkelt for deg som kunde og bestiller.
Les mer om EPD på EPD-Norge sine hjemmesider. Kontakt oss for mer informasjon om vår EPD deklarasjon.

Last nedPolyfiber EPD deklarasjon

Last ned – VERDT Å VITE om WPC

VERDT Å VITE om WPC

Hva er WPC?
WPC er en forkortelse for Wood Plastic Composite (Tre-Polymer-materialer). Vanligvis består blandingen av rundt 70 prosent trefiber av gran eller furu, 30 prosent jomfruelig Polyetylen (PE) av matvaregodkjent kvalitet, UV-stabilisator og fargestoff (Masterbatch). Vi kaller dette komposittmaterialet for PolyWood.

Hva er fordelene?
– Det er en stor andel trefiber i den kompakte blandingen med PE som gjør materialet barfotvennlig med god friksjon og sklisikkerhet. Du slipper fliser og sprekker.
– Utvalget av farger er stort og materialet (f.eks terrasseplanker) er gjennomfarget og endrer seg ikke over tid.
– Vedlikeholdet er redusert til et minimum. Årlig høytrykksspyling og beising er overflødig. Du sparer tid, penger og arbeid ved bruk av WPC-materialer.
– PolyFiber kan levere planker i standard lengder på 3, 4, 5 og 6 meter i forskjellige farger. I tillegg alle lengder fra 1,5 meter til 13 meter mot et kappetillegg.
– Lang levetid! Dokumentert levetid < 30 år.

Hva med legging av WPC terrasseplanker?
Som en del av produksjonsprosessen blir overflaten børstet. Da vil det fremkomme en «optisk betinget» retning på trefasene. Dette kan gi et forskjellig fargeinntrykk om leggeretningen på terrasseplankene blir forskjellig. I noten på plankene er leggeretningen derfor markert med piler og produksjonsdata (batch nr.) – alle i samme retning.

Hva med holdbarhet og fuktighet?
Det er viktig å ta hensyn til at underlaget ikke lagrer fuktighet, men kan tørke på rimelig tid. Dette gjelder spesielt om det benyttes gummislange som tetting i noten mellom plankene. Gi derfor terrasseplankene en leggeretning som gir et fall på 1,5 – 2,0%.
Selv om WPC-materialene ikke opptar fuktighet (max 3%) eller råtner, så må avstander til faste bygningsdeler (for eksempel husvegg) overholdes. Det må brukes tilfarere på støpte gulv og balkonger som gir utlufting. Vann som blir stående permanent kan skade innholdet av trefiber over tid, og gi overflaten et tynt lag av grønnalge. Ikke dekk terrassen med store plantekrukker før fargen har stabilisert seg: Bruk uansett små gummiputer eller knotter under permanente skåler eller krukker.

Vil fargen forandre seg?
Som en god vin så trenger også våre terrasseplanker en modningstid for å få den endelig fargen og patina. Fargen i plankene gjennomgår en modningsprosess der lys, luft, sol og fuktighet påvirker og gir et endelig resultat over tid. Fargeforandringen skjer avhengig av værforhold og monteringssted over de første 1 – 4 måneder. Den lysekte fargeandelen beholder den valgte fargetonen over tid. For eksempel en grå farge vil etter ferdig montering virke «gulaktig» den første måneden, men etter 2-4 måneder stabilisere seg permanent med en litt mørkere farge enn utgangsfargen.

Hva med temperaturforandringer?
WPC-materialet kan ved store temperaturforskjeller gi en liten forandring i lengderetningen – forlengelse eller krymp. Ta hensyn til utetemperaturen når du monterer. Unngå montering i kuldegrader eller om PolyPlanken kommer rett ut av en overopphetet lastebil. PolyFiber terrasseplanker blir montert med rustfrie klammer som gir mulighet for små utvidelser i lengderetning.

Er PolyFiber-profiler et konstruksjonsmateriale?
Våre terrasseplanker eller andre profiler i WPC er ikke et bærende konstruksjonsmateriale. Produktene er produsert for å gi en høy grad av stabilitet, men kan ikke benyttes for eksempel som bjelkelag eller bærende stolper.
Vi spesifiserer/anbefaler en maks center til center (c/c) avstand på bjelkelag eller tilfarere for den enkelte type av våre terrasseplanker.  Dette vil være en del av grunnlaget for den garantien vi gir.
Sjekk i vår monteringsinstruks hvor vi har informasjon om korrekt leggemetode og avstander under forskjellige forhold.
Bruk av bjelkelag vil være standard prosedyre, men ved bruk av tilfarere – f.eks på fast underlag og membran/papp så monteres våre terrasseplanker «flytende».

Hva med miljø og gjenbruk?
I produksjonen av PolyPlanker benyttes kun trefiber fra furu eller gran blandet med PE (Polyetylen i matvare-godkjent kvalitet) som bindemiddel. Alt restavfall fra monteringen betraktes derfor som vanlig husavfall. Større mengder, for eksempel ved ombygging, kan vi ta tilbake, som da kvernes og går inn i ny produksjon.
Det brukes ikke «varme tresorter» i produksjon av WPC-materialer. Fabrikkens leverandører av trefiber er godkjent som bærekraftige alternativ (PEFC-sertifisert). PoFyfiber produserer profilene i Tyskland og Sverige, og vi representerer et kortreist alternativ fremfor tilsvarende varer fra USA og Østen.

Må produktene rengjøres?
Rengjøring av våre produkter med vann er enkelt og ukomplisert. Merker og spor etter normalt bruk lar seg enkelt fjerne med vannslange, kost eller skrubb. Ved sterk smussandel kan høytrykksspyler benyttes med max 80 bar trykk og en avstand på 20 cm. Andelen av PE i materialblandingen gjør at WPC-produkter er enkle å holde rene. Ved trassige flekker som fett eller rust, har vi fått utviklet et spesielt biologisk WPC-rengjøringsmiddel.
På soner mellom våte og tørre felt på terrassen, spesielt med overbygging, vil du alltid se fargenyanser før flatene er tørket. Videre vil det også samle seg mer smuss og støv på åpne steder som derfor kan gi nyanser i overflaten med hensyn til farge. Dette kan reduseres ved normal spyling eller vask.

Er materialegenskapene i PolyPlank testet?
– Bærekraftig skog. Vår samarbeidspartner i Tyskland NATURinFORM GmbH (NiF) er medlem av Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Giessen som fremmer riktig bruk av trevirke. NiF har testet at forbruk av trefiber stammer fra 100 % tysk produksjon med PEFC-sertifisering (Bærekraftig Skog) og bindemiddelet er produksjonsfrisk (jomfruelig) PE.

– Friksjon og sklisikkerhet. DIN 51130 og DIN 51097 (Rutschhemmung – R12/Klasse C). Våre PolyFiber terrassebord er rillet og børstet for å gi en god friksjon og sklisikkerhet – også ved fuktighet. Våre terrassebord er egnet i offentlige områder for eksempel rundt svømmebasseng, bryggeanlegg, hotellterrasser og gangveier. Enkel å renske for snø og is, selv ved høyere temperatur. Den rillede overflaten gir en god trygghet.

– Branntekniske krav (Classification of reaction to fire). PolyPlank er et testet WPC-materiale og har mottatt serfikatet i henhold til DIN EN 13501-1 Class E, som tilsvarer norske branntekniske krav knyttet til bygninger i TEK10 (overflate- og kledningskrav).

– Dokumentasjon soppvekst (Basidimycetes). Test av våre WPC- materialer viser i hht DIN ENV 12038 (Durability of wood and wood-based products determining the resistance against wood-destroying fungi). Testen er delt opp i 5 holdbarhetsklasser, hvor Polyfiber terrasseplanker fra NATURinFORM er tildelt beste holdbarhetsklasse – Nr.1 Very durable.

Garanti
Vi gir en 5 års salgsgaranti på materialene.

Sertifiseringer

Tilkjente sertifikater er en del av våre bestrebelser for å markedsføre våre PolyWood WPC-produkter som tilfredsstiller de krav som er satt av EU og som nå også er implementert i Norge. Se beskrivelse av de krav (brann, bærekraftig skog, soppvekst og friksjon) som er testet.

Last ned – SERTIFIKATER

– Friksjon og skilsikkerhet: Våre PolyFiber terrassebord er rillet og børstet for å gi en god friksjon og sklisikkerhet, også ved fuktighet. Testet iht DIN 51130 og DIN 51097 (Rutschhemmung – R12/Klasse C). Våre terrassebord er derfor vel egnet i offentlig områder f.eks rundt svømmebasseng, bryggeanlegg, hotelterrasser og gangveier. Enkel å renske for snø og is, selv ved høyere temperatur. Den rillede overflaten gir en god trygghet.

– Branntekniske krav: Vår leverandør har testet våre WPC-materialer og mottatt serfikatet i henhold til DIN EN 13501-1 Class E, som tilsvarer norske branntekniske krav knyttet til bygninger i TEK10 (overflate- og kledningskrav).http://polyfiber.no/content/uploads/2012/04/brann_sertifisering.jpg

– Bærekraftig skogbruk: Skogen blir forvaltet med hensyn til at grunnlaget for vedvarende bruk av skog og skogressursene blir tatt vare på. Polyfiber WPC-paneler blir produsert med fiber fra Bærekraftig skog.skog_sertifisering

– Dokumentasjon soppvekst (basidimycetes):
Test av våre WPC-materialer viser i hht DIN ENV 12038 (Durability of wood and wood-based products determining the resistance against wood-destroying fungi). Testen er delt opp i 5 holdbarhets- klasser, hvor Polyfiber terrasseplanker fra NATURinFORM er tildelt beste holdbarhetsklasse – Nr.1 Very durable.Polyfiber