Støyskjermer

Støyskjermer

Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 prosent av den totale støyplagen hos befolkningen.

Både jevn støy fra høytrafikkerte veger og støytopper ved forbipassering kan være årsak til støyplage og kan påvirke både helse og trivsel.

Støyskjermer brukes for å redusere støyen fra veitrafikk, jernbaner, skytebaner osv..

Krav til en god støyskjerm

·        Den må være absolutt tett

·        Den må være så høy at du ikke kan se støykilden.

·        Den må monteres nærmest mulig støykilden.

Polyfiber levere den støyskjermen som måtte passe for deg. Vi leverer over hele landet.