Overflateprodukter

Avskjerming og gjerder

Terrasse og fasade i Kompositt

Trapper og Rekkverk

Stålprodukter

Vedlikeholdsfrie Støyskjermer

Vi  jobber med å bygge opp en ny side.

Ta kontakt med oss på post@polyfiber.no, eller tlf. 46696906