Forretningsområde

1. System för fastighetssektorn:
Inom affärsområdet säljs en rad olika applikationssystem vilka är uppdelade i fyra produktgrupper.

  • Terrassavskiljare, avskärmningar, staket
  • Balkonger & Loftgångar
  • Miljöhus, cykelförråd

Bland kunderna finns byggbolag, samt privata och kommunala fastighetsbolag. Marknadspotentialen bedöms som stor då fastighetsbolag kontinuerligt genomför renoveringar samt nybyggnation av bland annat miljöhus och terrassavskiljare.

2. System för bullerreduktion:
Marknaden för bullerdämpning beräknas öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället, inte minst då vi idag förtätar städerna. Behovet av bullerreduktion varierar mellan kvartalen beroende på nybyggnation av bil- och järnväg. Bland kunderna finns Trafikverket, fastighetsbolag, industriföretag, kommuner och byggföretag.

3. Profiler för andra applikationer:
Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling. Även terrassprofilen BeachPlank® ingår i detta affärsområde. BeachPlank® distribueras direkt från PolyPlank AB (publ) i Färjestaden.

Besøksadresse:
Vangsveien 10 – A1
1814 ASKIM
Org. nr. NO 974 358 433 MVA

© Polyfiber AS