Skip to main content

Materialegenskaper PolyPlank

POLYPLANK®-profilerna är en miljövänlig ersättning till trämaterial genom hög motståndskraft mot bland annat röta, vatten och jord. Profilerna tillverkas av blandade termoplaster och träfibrer i en patenterad process.

POLYPLANK® är en kretsloppsprodukt som kan materialåtervinnas ett flertal gånger.

POLYPLANK® är en komposit bestående av återvunna termoplaster och organiska fibrer, vi använder kutterspån från en lokal träindustri.

Granulatet kan användas för traditionell sträng- och formsprutning.

De strängsprutade profilerna är utmärkta för användning i avskärmningar och som beklädnadsmaterial. Man sågar och skruvar som i trä, profilerna kan användas i direkt anslutning till mark då de inte ruttnar. Det är lätt att hålla ytan ren med hjälp av högtryckstvätt.

POLYPLANK® kan i de flesta applikationer med fördel ersätta trä och tryckimpregnerat virke.

De formsprutade detaljerna har god formbeständighet och avger inget ”splitter/skägg”.

Materialbeskrivning

POLYPLANK® är ett kompositmaterial som består av källsorterade plaster från svenska hushåll och industrier, processade i en patenterad process med organiska fiber.

  • är återvinningsbart och ett recyclat material som i första hand ska återanvändas.
  • är resistent mot fukt och röta. Kan med fördel användas i anslutning till mark. Vi lämnar 30 års garanti mot röta.
  • näst intill underhållsfritt.
  • tar inte skada av beväxning och växter tar ej skada av POLYPLANK®.
  • har plastens och träets positiva materialegenskaper och bearbetningsmöjligheter.
  • har hög slagseghet, även vid temperaturer ned mot -30° C.
  • har mycket lång livslängd.
  • är lätt att rengöra.

Vi tar tillbaka använt/förbrukat material.