Skip to main content

Gjenvinningsprosessen for PolyPlank

Allt som PolyPlank AB producerar är möjligt att återvinna till 100 %. Vi jobbar ständigt för att göra våra kunder medvetna om detta.

Produktionsspill

Under produktion kommer spillet främst från uppstartsprocessen och genom kapning. Allt samlas ihop och kvarnas ned till granulat om 8-10 mm stora bitar. Detta återtas i produktionsprocessen, då recepturen innehåller 10 % kvarnad kompositplanka. Vi har även möjlighet att tillverka PolyPlank på 100 % kvarnad planka. Detta innebär att fabriken inte har något spill alls.

Spill från kund

Alla kunder erbjuds ett återtagande av planken. När planken har fyllt sin funktion kan det återtas av oss, kvarnas ned till granulat och ny plank kan produceras från det materialet. Om kapning av plank måste göras på plats när planken monteras återtas spillet och blir till nya plank i vår fabrik. Viktigt att veta för dig som kund:

– Alla profiler ni skickar till oss får inte ha några spikar, skruvar eller annat material som medföljer. (Enbart PolyPlank)

– Profilerna ska skickas till: PolyPlank AB – Storgatan 123 – 38635 Färjestaden

Meddela vår produktionschef Anton Aldentun innan ni skickar.
Tel: 0707-525-945
Mail: anton@polyplank.se

Vårt kompositmaterial har en teknisk livslängd på över 100 år. Men om man av någon orsak vill returnera våra produkter är det bra att veta att möjligheten finns. Cirkeln är sluten, inget material går till spillo. Var med och gör en insats för miljön och våra efterlevande du också!