Skip to main content

PolyPlank – Støyskjerm

PolyPlank AB tilbyr gjennom Polyfiber AS i Norge vedlikeholdsfrie og CE-merket støyskjerm for vei, jernbane og broer til både bedrifter og privatpersoner. PolyPlank består av gjenvunnet plast og trefiber/trespon. Vi gir 30 års garanti mot råte. PolyPlank har flere ulike støyskjermvarianter som passer de ulike krav og ønsker som prosjektet beskriver. Støyskjermene er enkle å montere, men vi tilbyr også montasje dersom det er ønskelig. PolyPlank og Polyfiber støyskjermer finnes i dag over hele Sverige og Norge.
 • Vedlikeholdsfritt
 • Alle støyskjermer kan tilpasses på mål
 • Kan fås i ulike RAL farger
 • Klarer alle Vind & Snølast krav
 • Vi kan bistå med alle former av tegninger
 • Miljøvennlig og holdbar støyskjerm
 • 30 års garanti mot råte
 • PolyPlank er produsert av gjenvunnet materiale
 • Billigst over tid
 • Lett fjerning av tagging/graffiti
 • Bedre støyreduksjon
 • Enkel montasje
 • PolyPlanks støyskjermer er fremtidens støyskjerming

CE-merket Støyskjerm (Ikke et krav i Norge)

Alle støyskjermer langs vei i Sverige skal være CE-merket etter standard SS-EN 14388. Det finnes bare et unntak, og det er skjermer som bygges av løsvirke på plassen. Alle skjermer som leveres prefabrikkerte fra fabrikk skal være CE-merket. Hensikten med CE-merking er å gjøre det enklere for kunden, da alle plankene er produsert etter samme kravspesifikasjon. Det er ikke tillatt å montere en skjerm i Sverige som ikke er CE-merket. Det er tilsynsmyndighetene som kontrollerer at loven følges. Alle PolyPlanks støyskjermer er CE-merket.

Støydemping

Alle PolyPlanks støyskjermer har lyd tester og klarer klasse B3, som innebærer at skjermen demper mer en 24 dB. En støyskjerm bør alltid dempe mer en 24 dB for å gi en bra effekt.

PolyPlanks reflekterende støyskjerm klarer Rw (db) 28 som oppfyller kravene i henhold til standard SS_EN ISO 10140-2:2010.

PolyPlanks absorberende støyskjerm klarer mellom 28,4 – 40,1 Rw (db) avhengig av utformingen av skjermen.

For mer informasjon finnes produktblad for de som er interessert.

Konstruksjon og Styrke

PolyPlanks støyskjermer er konstruert for å klare Trafikverkets (I Norge: Statens Vegvesen) tøffeste krav for vind og snølaster. All nødvendig dokumentasjon og beregninger er tilgjengelig ved forespørsel. Ved å sende oss deres kravspesifikasjon på ønsket type støyskjerm, vil vi tilpasse støyskjermen deretter. Om det er ønskelig med gjennomsiktige partier i støyskjermen, kan også dette leveres.

Ved beregninger av PolyPlanks støyskjermer er følgende lagt til grunne:

 • Referansevindhastighet 31 m/s (Norge)
 • Terrengtype I
 • Sikkerhetsklasse 3
 • Utførendeklasse EXC2
 • Plogningshastighet 60 km/h

Stolper og Innfestning

PolyPlank kan tilpasse støyskjermer for alle typer HEA-stolper på markedet. PolyPlank har også egen stolpe som er overtrukket med PolyPlanks egne mer estetiske materialer. PolyPlank stolpen er beregnet for å klare vind og snølaster. Når kravspesifikasjon for et aktuelt prosjekt foreligger, kan man vurdere om det er mulig å benytte PolyPlank stolpen eller om man må velge en tradisjonell HEA-stolpe. PolyPlank stolpen leveres med fundament som enten støpes inn eller med en fotplate som boltes fast. Som regel leveres PolyPlanks støyskjermer med HEA-stolper som monteres på støpt linjefundament eller satt på Terrawing-fundament.

Normer og Standarder

 • EN 1794-1:2011 Veiutrustning – Støyskjerm – Ikke akustiske egenskaper – Del 1: Mekaniske egenskaper og stabilitetskrav
 • TRVK Bro 11 Trafikverkets tekniske krav Bro, TRV publ nr 2011:085
 • EN 1991-1-4 Eurokode 1: Laster på bærende konstruksjoner – Del 1-4: Generelle laster – Vindlast
 • Eurokode 3: Dimensjonering av stålkonstruksjoner
 • BFS 2015:6 EKS 10: Tilsynsmyndighetenes forskrift om endring av etatens forskrifter og generelle retningslinjer (2011:10) om anvendelse av europeiske konstruktionsstandarder (eurokoder)

Miljøvennlig og Holdbar støyskjerm

Velg en miljøvennlig og holdbar støyskjerm. Det gis 30 års garanti mot råte på PolyPlanks støyskjermer. PolyPlanks skjermer er «vedlikeholdsfri», tagging/graffiti saneringsvennlig og er tilvirket av gjenvunnet materiale. Vi må alle stå sammen om å hjelpe til med og ta vare på jordens ressurser. Gjennom å velge PolyPlanks støyskjermer gjør du et miljøriktig og bærekraftig valg. I tillegg er PolyPlanks støyskjermer mer kostnadseffektive over tid, da de krever minimalt med vedlikehold og det er enkelt å fjerne tagging/graffiti og gir en lengere livssyklus.

Les mer om miljøvennlige støyskjermer her.

Tegninger

Nedenfor vises tegninger på PolyPlanks absorberende støyskjerm SBR-100-150. Om det er behov for dette, kan det utarbeides byggetillatelsestegninger. Kontakt oss, vi kan bistå med både DWG-filer og PDF-format.

Modeller

Bullerplank

SBR 100-50

Reflekterende støyskjerm
En populær støyskjerm i villaområder og blant eiendomsselskaper. Et stilrent, tidløst og fint design. Alle profilene leveres ferdig kappet i lengder for enkel montasje på byggeplass. Rammen og konstruksjonen kan velges i natureloksert aluminium eller i galvanisert stål. Det kan velges mellom stående og liggende plank. Støyskjermen kan også leveres med gjennomsiktige felt i polykarbonat.
bullerskärm

SBR 100

Reflekterende støyskjerm
Leveres alltid i prefabrikkerte elementer. Konstruksjonen er tilpasset for enkel, hurtig og effektiv montasje. Løftestropper finnes på alle elementene for å lette montasjen. Elementene løftes på plass mellom ferdigmonterte HEA-stolper. Elementene kan i tillegg leveres med gjennomsiktige felt i polykarbonat. Vind og snølast kan beregnes individuelt etter krav til høyde mm. Konstruksjonen bygges i Magnelis stål – typegodkjennelse SC0559-13. Det kan velges mellom stående eller liggende plank.
bullerplank absorberande

SBR 100-150/190

Absorberende støyskjerm
PolyPlanks 150-skjerm er en absorberende støyskjerm som ofte brukes sentralt på steder for å absorbere støy. Skjermen har en reflekterende side og en absorberende side. Leveres i prefabrikkerte elementer/seksjoner etter mål, og kan i enkelte tilfeller monteres i eksisterende stolper. Monteringen er enkel, da elementene/seksjonene løftes rett på plass mellom ferdigmonterte HEA-stolper. Rammen er laget av galvanisert stål.

Har du spørsmål om PolyPlank-støyskjerm?


Morten Aasegg

Daglig leder/Salgsansvarlig
+47 95 75 25 11
morten@polyfiber.no