Skip to main content

Polyfiber – Støyskjerm – SP2000

Polyfiber AS leverer miljøvennlige og vedlikeholdsfrie støyskjermer for vei, jernbane og broer til både bedrifter og privatpersoner. Selve skjermen består av gjenvunnet plast og trefiber/trespon. Vi gir 30 års garanti mot råte. Polyfiber har flere ulike støyskjermvarianter som passer de ulike krav og ønsker som prosjektet beskriver. Støyskjermene er enkle å montere, men vi tilbyr også montasje dersom det er ønskelig. Polyfiber støyskjermer finnes i dag over hele Norge.
 • Vedlikeholdsfritt
 • Alle støyskjermer kan tilpasses på mål
 • Kan fås i ulike RAL farger
 • Klarer alle Vind & Snølast krav
 • Vi kan bistå med alle former av tegninger
 • Miljøvennlig og holdbar støyskjerm
 • 30 års garanti mot råte
 • Skjermen er produsert av gjenvunnet materiale
 • Billigst over tid
 • Lett fjerning av tagging/graffiti
 • Bedre støyreduksjon
 • Enkel montasje
 • Polyfibers støyskjermer er fremtidens støyskjerming

Støydemping

Polyfibers støyskjerm SP2000 har lyd tester og klarer klasse B3, som innebærer at skjermen demper mer en 24 dB. En støyskjerm bør alltid dempe mer en 24 dB for å gi en bra effekt.

Polyfibers reflekterende støyskjerm SP2000 klarer Rw (db) 28 som oppfyller kravene i henhold til standard SS_EN ISO 10140-2:2010.

Konstruksjon, Styrke, Normer og Standarder

Polyfibers støyskjerm SP2000 er konstruert for å klare bl.a. Statens Vegvesens tøffeste krav for vind og snølaster. I samarbeid med SWECO Norge AS er det utarbeidet en egen styrkeberegningsrapport. Rapporten kan sendes ved forespørsel eller lastes ned via Polyfibers hjemmeside. Ved å sende oss deres kravspesifikasjon på ønsket type støyskjerm, vil vi tilpasse støyskjermen deretter. Om det er ønskelig med gjennomsiktige partier i støyskjermen, kan også dette leveres.

Last ned rapporten her.

Stolper og Innfestning

Polyfibers støyskjerm SP2000 har en spesialutviklet stolpe. Selve stolpen er i aluminium, men er forsterket med en innerstolpe bestående av en HUP-profil i syrefast stål påsveiset en fotplate. Innerstolpen er presset inn i aluminiumsprofilen maskinelt for holdbarhet og styrke. Dette gjør at stolpen klarer høye vind og snølaster. Polyfiber støyskjerm SP2000 leveres komplett med boltegruppe – enten for innstøpning eller for inngysning i ettertid. Som fundament, er det foretrukket støpt linjefundament, men kan også monteres på satte Terrawing-fundament.


Spesialutviklet Polyfiber stolpe med de ulike aluminiumsprofilene og snitt tegning

Miljøvennlig og Holdbar støyskjerm

Velg en miljøvennlig og holdbar støyskjerm. Det gis 30 års garanti mot råte på Polyfibers støyskjermer. Polyfibers skjermer er «vedlikeholdsfri», tagging/graffiti saneringsvennlig og er tilvirket av gjenvunnet materiale. Vi må alle stå sammen om å hjelpe til med og ta vare på jordens ressurser. Gjennom å velge Polyfibers støyskjermer gjør du et miljøriktig og bærekraftig valg. I tillegg er Polyfibers støyskjermer mer kostnadseffektive over tid, da de krever minimalt med vedlikehold og det er enkelt å fjerne tagging/graffiti og gir en lengere livssyklus.

Tegninger

Nedenfor vises tegning på Polyfibers reflekterende støyskjerm SP2000. Om det er behov for dette, kan det utarbeides byggetillatelsestegninger. Kontakt oss, vi kan bistå med både DWG-filer og PDF-format.

SP2000 – reflekterende støyskjerm

Nedenfor vises tegning på Polyfibers reflekterende støyskjerm SP2000. Om det er behov for dette, kan det utarbeides byggetillatelsestegninger. Kontakt oss, vi kan bistå med både DWG-filer og PDF-format.


Bildet viser Polyfibers reflekterende støyskjerm SP2000 med og uten gjennomsiktig felt og trapping i terreng.

Har du spørsmål om Polyfiber-støyskjerm?


Morten Aasegg

Daglig leder/Salgsansvarlig
+47 95 75 25 11
morten@polyfiber.no