Mål og visjoner

Vårt mål:
Bolagets mål är en fortsatt kraftig tillväxt med lönsamhet upp till 100 MSEK i omsättning inom området miljövänliga kompositmaterial ”tillverkat av återvunna termoplaster och organiska fibrer” och bli en ledande leverantör av hållbara helhetssystem för fastighetssektorn.
Vår vision:
Att med unika innovativa miljövänliga produkter erbjuda marknaden kostnadseffektiva och hållbara helhetslösningar.

Besøksadresse:
Vangsveien 10 – A1
1814 ASKIM
Org. nr. NO 974 358 433 MVA

© Polyfiber AS